Investeren

 

Vraag naar ondernemingskapitaal

Iedere ondernemer bepaalt zijn eigen koers en maakt keuzes om de ontwikkeling van zijn onderneming te beïnvloeden. Het realiseren van ambities gaat vaak gepaard met investeringen waarbij de samenhang groot is. Immers, of u investeert in grond, gebouwen, machines of inventaris, het heeft een grote impact op uw onderneming. Bedrijfsprocessen kunnen wijzigen als gevolg van investeringen, de omzet kan een grote sprong voorwaarts maken of uw kosten kunnen flink worden gereduceerd door de investeringen. En bovendien kunnen de keuzes betekenen dat u eveneens investeert in uw HR strategie: groei en ontwikkeling van medewerkers,  veranderingen implementeren door leiding en medewerkers of door efficiency kan er verzilvering plaatsvinden van personeelskosten.

Ook investeren in de overname van een bedrijf dat past bij de uitgezette koers van uw onderneming, is een belangrijk vraagstuk dat veel impact heeft binnen uw organisatie. Het kan een toename betekenen voor uw bestaande activiteiten of het kunnen aanpalende activiteiten zijn waardoor uw portfolio verandert en u nieuwe product-markt combinaties positioneert.

Vanuit samenhang willen we u met al onze expertise helpen om uw investeringskeuzes te maken en de impact van uw investeringen binnen uw onderneming in kaart brengen. We helpen u als ondernemer integraal uw vraagstukken binnen uw onderneming op te lossen door samen met u een business plan op te stellen. Met uw business plan worden investeerders/financiers benaderd om uw volgende stap te kunnen zetten.

 

Aanbod kapitaal

Uw rendement op uw kapitaal verhogen? Door ondernemers te helpen ambities waar te maken, kunt u uw rendement op uw vermogen laten groeien. Gebaseerd op uw eigen risicobereidheid en rendementseisen, kunnen we u in contact brengen met ondernemers die op zoek zijn naar kapitaal. Voorbeelden van investeringsmogelijkheden zijn onroerend goed projecten, durfkapitaal in groeiende onderneming, introductie van nieuwe Product Markt Combinatie, realisatie innovatieve toepassingen etc. De mogelijkheden zijn divers: u kunt een lening verstrekken, maar u kunt ook risicodragend kapitaal verstrekken waardoor uw rendement toeneemt. Uiteraard op basis van gezonde, perspectiefvolle uitgangspunten voor de onderneming waar uw kapitaal in wordt gebracht.

Ook kunt u kiezen voor participaties in ondernemingen op basis van een (aandelen)belang. In overleg met de bestaande aandeelhouders, worden afspraken gemaakt over de hoogte van het te verstrekken kapitaal, het belang in de onderneming, zeggenschapsverhoudingen, rendement en de exit-strategie.

Wanneer u interesse heeft in één of meerdere investeringsmogelijkheden, kunt in hier klikken om uw belangstelling kenbaar te maken. Uiteraard gaan we strikt vertrouwelijk om met uw informatie. Binnen 48 uur nadat u uw interesse kenbaar hebt gemaakt, nemen we contact met u op.

 

De virtuele ontmoetingsplaats voor ondernemend Zeeland