Maatwerkadvies

 

Bedrijven Plein Zeeland heeft voor al uw vraagstukken een oplossing. Wij kunnen een beroep doen op een groot aantal specialisten. Iedere persoon heeft een eigen vakgebied en is zeer deskundig op het desbetreffende terrein.

Human Resource Management

Het belangrijkste kapitaal is het menselijk kapitaal. De ontwikkeling van uw personeelsbestand is cruciaal in de ontwikkeling van uw bedrijf. Voor werving en selectie kunt u bij ons terecht, maar ook voor cultuurtrajecten, managen van verandering, coaching, functieweging, HR-performancetrajecten, managen van krimp en duurzame inzetbaarheid van medewerkers kunt u uw vraagstuk bij ons neerleggen.

Recovery

Bedrijven Plein Zeeland heeft een schat aan ervaring opgebouwd in situaties waarin uw onderneming in minder gunstige omstandigheden terecht dreigt te komen. Dit kan in de fase zijn waarbij u als ondernemer vroegtijdig deze ontwikkeling ziet aankomen en wil anticiperen hierop. Maar het kan ook zijn dat uw onderneming zich al in een fase bevindt waarbij de continuïteit niet meer vanzelfsprekend is. Dreiging van het voortbestaan van uw onderneming kan als een zwaard van Damocles boven uw hoofd hangen en daadkrachtige interventies zijn noodzakelijk om het tij te keren. Onze kennis en ervaring kunt u benutten om in korte tijd een diagnose te stellen, effectieve interventies te plegen binnen uw onderneming en eventueel gesprekken met stakeholders aan te gaan.

 

Business Partners

Bedrijven Plein Zeeland wil graag uw partner in business zijn. Vanuit onze betrokkenheid verdiepen we ons graag in uw business en leveren we toegevoegde waarde. U kunt ons inschakelen om uw strategische oriëntatie voor een langere termijn vorm te geven of uw businessplan voor de komende jaren op te stellen. We kijken verder dan alleen naar uw cijfers. Dat is tenslotte de resultante van uw bedrijfsactiviteiten. Door te kijken naar uw organisatiegebieden zoals bedrijfsprocessen, medewerkers, beleid & strategie, leiderschap en het managen van bedrijfsmiddelen, helpen we u met  concrete verbetervoorstellen voorzien van implementatie adviezen.

De virtuele ontmoetingsplaats voor ondernemend Zeeland