Waar staan wij voor

 

MISSIE

Bedrijven Plein Zeeland maakt mogelijk wat voor onmogelijk werd gehouden. Ontmoetend, verbindend en werkend vanuit een strikt discrete context, helpen we ondernemende Zeeuwen hun ambities te realiseren, invulling te geven aan hun behoeften en oplossingen te bieden voor hun vraagstukken. Connecties, kennis en vaardigheden worden op een unieke manier bij elkaar gebracht. Hiermee dragen we bij aan een duurzame groei en bloei van de bedrijvigheid in Zeeland.

KERNWAARDEN

Verbindend

We leven ons in uw situatie in. We komen samen tot oplossingen en stellen ons dienstbaar op waarbij we respect hebben voor alle belangen.

 Daadkrachtig

We hebben passie voor ons vak. We doen wat we zeggen en wel direct, ook al vergt dit soms enige moed.

Betrouwbaar

We gaan om met vertrouwelijke informatie van onze klanten. Strikte discretie waar wij op een integere manier mee omgaan.

 

VISIE

Het Zeeuws bedrijfsleven krijgt een impuls door het mobiliseren van kennis van klant en markt. Investeringen en bedrijventransacties nemen toe doordat Bedrijven Plein Zeeland de ontsluiting is voor bedrijven, investeerders, financiers en specialisten. Samen komen zij tot de beste oplossing voor ondernemers omdat deskundigheid wordt gecombineerd met daadkracht in de specifieke context van de desbetreffende onderneming.

De virtuele ontmoetingsplaats voor ondernemend Zeeland